Back to All Events

Helsinki: Ecosomatics | Ekosomatiikka


Tämä kurssi on täynnä! This workshop is fully booked!

Avoin Yliopisto, Teatterikorkeakoulu

Ekosomatiikka 2op

Ekosomatiikka on kehittynyt somaattisten menetelmien ohella viimeisen viidentoista vuoden aikana. Se laajentaa somaattisuuden käsitettä omassa ruumiissa tapahtuvasta harjoittamisesta kohti yhteisöllistä ja yhteiskunnallista harjoittamista. Kehollisen harjoittelun lisäksi ekosomatiikka kuroo yhteen improvisaatiota, ekologiaa ja systeemiteoreettista ajattelua. Se painottaa kehotietoisuuden muotoutumista suhteessa ympäristöön, luontoon, paikkaan ja sen rytmeihin. Ekosomatiikan kautta kysymme mitä on elää tässä kehossa tänä aikana. Miten ruumiimme ja mielemme vaikuttuvat ympärillämme tapahtuvasta ekokatastrofista? Samoin kuin somaattisissa menetelmissä, ekosomaattisen harjoituksen pyrkimyksenä on tarjota vaihtoehtoja epätarkoituksenomaisille havainto- ja toimintamalleille.

Tällä kurssilla käymme läpi mm. evolutionaarista ja embryologista kehitystä, havainnointia ja aistimista, biophiilistä tietoisuutta, sekä ruumiin ja luonnon polyrytmisiä suhteita. Tarkastelemme miten ekosomaattinen ymmärrys kannattelee muuta somaattista työskentelyämme, ja miten voimme tuoda ekosomaattisen harjoittelun osaksi jokapäiväistä elämäämme. Opetus tapahtuu liikkeellisten luentojen, kosketustyöskentelyn, anatomisen tutkimuksen, improvisatoristen harjoitusten ja keskustelun kautta. Osa työskentelystä tapahtuu ulkona. Koulutus on avoin kaikille kiinnostuneille. Aiempi kokemus somaattisista menetelmistä on toivottavaa, muttei pakollista.

Ilmoittautumislinkki kurssille löytyy täältä.

Ecosomatics

This course introduces the participant to the emerging field of ecosomatics and its body- and earth based practices. We will explore such themes as evolutionary movement patterns, biophilic consciousness, development of perception and the polyrhythmic relationships of body and earth. Working modalities will include touch, movement, improvisation and discussion. Some prior experience on somatic methods is desirable but not necessary.

The course is currently offered in finnish. If there is a large interest on the course from those who do not speak finnish, the teaching language will be shifted to english/finnish. Please follow this link and scroll down for the contact person (yhteyshenkilöt) to let them know you are interested in joining.