Back to All Events

Koneen Säätiö: Group Residency | Ryhmäresidenssi

Työryhmä Hartikainen–Javne–Kokkomäki–Leppävuori–Palokangas–Selin

Kaikki kohdat -projekti tutkii eri taiteenlajien liitoksia, leikkauspintoja ja yhtymäkohtia. Mitä näillä alueilla voi tapahtua? Mitä voimme ammentaa niistä yhteisistä teemoista, joita olemme yksilötyöskentelyssämme huomanneet? Keskeisiä tällaisia teemoja ovat raja-alueet sekä katveeseen jääneet, tutkimattomat ei-kenenkään maat. Yhteistyön kautta pyrimme ymmärtämään toistemme työskentelyä ja taiteen tekemisen tapaa paremmin. Haluamme innostua poistumaan oman taiteenlajin tutun ja turvallisen käsitteistön piiristä ja etsimään yhteistä kieltä asioista puhumiseen. Tämä selkeyttää ja ravistelee kunkin omaa ajattelua, sekä parantaa kommunikointia niin poikkitaiteellisesti kuin myös suurempaa yleisöä ajatellen.Työskentelyllemme keskeistä on vuorovaikutteisuus ja itsensä haastaminen ajattelemaan asioita toisin. Ryhmäresidenssin aikana kokoonnumme päivittäin esimerkiksi lukupiirin, luennon, työpajan tai ekskursion merkeissä. Lähdemateriaalin pohjalta suuntaamme yhteiseen keskusteluun, improvisaatioon tai muuhun yhteistyöhön. Koemme erittäin tärkeänä ja inspiroivana Saaren kartanon ympäristön, joka auttaa "yhteisen mielikuvituksen" syntymisessä. Kaikki tutkiskelumme tapahtuu sekä suhteessa toisiimme että suhteessa siihen maisemaan ja alueeseen, jossa toimimme. Työskentelyssä on läsnä aina kolme keskeistä tekijää: itse ja oma taiteenala – toiset ja heidän alansa – maisema, johon suhteessa yhteinen teos rakentuu (paikkasidonnaisuus). Miten oma työni laajenee jonkun toisen käsittelyssä? Miten voin lahjoittaa itselleni rakkaat tutkimuskysymykset eteenpäin ja antaa niiden kasvaa uusiin suuntiin? Näemme jakamisen ja mielenkiinnon kasvattamisen toiseutta kohtaan erittäin tärkeänä ja rohkeana aiheena, myös yhteiskunnallisesti.