Back to All Events

Helsinki: Somatic Movement Therapy | Somaattinen Liiketerapia


Opetusajat: 3-4.9., 24-25.9., 19-20.11., 10-11.12. la su klo 10-17

Paikka: Teatterikorkeakoulu (Haapaniemenkatu 6, 00530 Helsinki)

Hakuaika: 8.8.2016 klo 08:00 – 22.8.2016 klo 22:59 Avoimen Yliopiston sivujen kautta. Hakemukseen tulee liittää maksimissaan sivun pituinen motivaatiokirje, josta käy ilmi hakijan aikaisempi kokemus somaattisten ja terapeuttisten menetelmien parissa, sekä perustelut kurssille hakeutumiseen.

Somaattinen Liiketerapia on mm. somaattisia liikemenetelmiä, kehopsykoterapiaa ja muita luovia prosesseja yhdistävä terapiamuoto, jonka keskeisinä toiminta-ajatuksina ovat keho-mieli-yhteyden fasilitoiminen ja kokemuksellinen, transformatiivinen oppiminen.

Somaattisessa Liiketerapiassa yhdistyvät liikkeen, hengityksen, äänenkäytön ja mielikuvatyöskentelyn lisäksi liikeobservaation ja hienovarainen ohjaava kosketus, jolla mahdollistetaan asiakkaan sensorista, motorista ja kehityksellistä integraatiota. Somaattisen työskentelyn keskiössä ovat luovat, asiakkaan voimavaroja edistävät prosessit, jotka tarjoavat vaivattomuutta ja vaihtoehtoja fyysisiin, sosiaalisiin ja emotionaalisiin toimintoihin. Somaattisella liiketerapialla vahvistetaan asiakkaan kehotietoisuutta ja vuorovaikutustaitoja, lisätään itsesäätely- ja toimintakykyä, sekä mahdollistetaan kokonaisvaltaiista eheytymistä.

Koulutuskokonaisuus tutustuttaa opiskelijan somaattisen liiketerapian keskeisiin menetelmiin. Käymme läpi mm. kehityksellisiä liikemalleja, kokemuksellista anatomiaa, liikeanalyysiä ja kosketustyöskentelyä perustuen kehopsykoterapiaan, Laban/Bartenieff Liikeanalyysiin, Body-Mind Centering® ja Kestenberg Movement Profiling-metodiin.