Back to All Events

Helsinki: Kehitykselliset Liikemallit


Tämä koulutus on täynnä.

Kaikki tahdonalainen liikkeemme rakentuu sekä kohdussa, että lapsen ensimmäisen ikävuoden aikana ilmentyvien automaattisten liikeresponssien varaan. Näiden liikeresponssien ilmaantumisella ja integraatiolla on huomattava vaikutus myöhempiin ruumiillistumisen prosesseihin, mm. Miten suhtaudumme itseemme, toisiimme tai maailmaan, ja miten organisoimme ja prosessoimme informaatiota.

Kehityksellisiä liikemalleja kuvaillaan sanoiksi, joille kaikki myöhempi ruumiillinen ilmaisumme perustuu. Ne luovat pohjan kehonkuvan ja tilallisen orientaation muotoutumiselle, sekä myöhemmälle oppimiselle ja kommunikaatiolle. Kehityksellisiä liikemalleja voi laajamittaisesti soveltaa kaikkeen liikkeeseen ja psykofyysiseen ilmaisuun. Niiden kautta voimme luoda itsellemme jatkuvan, syvällisen liikeharjoituksen, jolla on laajamittaista vaikutusta koko elämäämme.

Tässä kurssikokonaisuudessa tutkimme kehityksellisiä liikemalleja, ei mekaanisina harjoitteina, vaan kokemuksellisena ja dynaamisena jatkumona. Työskentely perustuu Body-Mind Centering® ja Bartenieff Fundamentals menetelmille, tapahtuen liikkeen, kosketuksen, havainnoinnin ja keskustelun kautta. Opiskelijalla tulee olla aiempaa kokemusta liikkeellisestä tutkimuksesta, tanssista, keho- ja/tai tietoisuustyöskentelystä tai muusta psykofyysisestä harjoituksesta.