Back to All Events

Helsinki: Ekosomatiikka/Ecosomatics


Tämä kurssi on täynnä.

Ekosomatiikka on kehittynyt somaattisten menetelmien ohella viimeisen viidentoista vuoden aikana. Se laajentaa somaattisuuden käsitettä omassa ruumiissa tapahtuvasta harjoittamisesta kohti yhteisöllistä ja yhteiskunnallista harjoittamista. Kehollisen harjoittelun lisäksi ekosomatiikka kuroo yhteen improvisaatiota, ekologiaa ja systeemiteoreettista ajattelua. Se painottaa kehotietoisuuden muotoutumista suhteessa ympäristöön, luontoon, paikkaan ja sen rytmeihin. Ekosomatiikan kautta kysymme mitä on elää tässä kehossa tänä aikana. Miten ruumiimme ja mielemme vaikuttuvat ympärillämme tapahtuvasta ekokatastrofista? Samoin kuin somaattisissa menetelmissä, ekosomaattisen harjoituksen pyrkimyksenä on tarjota vaihtoehtoja epätarkoituksenomaisille havainto- ja toimintamalleille.

Tällä kurssilla käymme läpi mm. evolutionaarista ja embryologista kehitystä, havainnointia ja aistimista, biophiilistä tietoisuutta, sekä ruumiin ja luonnon polyrytmisiä suhteita. Tarkastelemme miten ekosomaattinen ymmärrys kannattelee muuta somaattista työskentelyämme, ja miten voimme tuoda ekosomaattisen harjoittelun osaksi jokapäiväistä elämäämme. Opetus tapahtuu liikkeellisten luentojen, kosketustyöskentelyn, anatomisen tutkimuksen, improvisatoristen harjoitusten ja keskustelun kautta. Osa työskentelystä tapahtuu ulkona.

 

Earlier Event: July 20
REST
Later Event: September 15
Helsinki: Kehitykselliset Liikemallit